(Reis-)verhalen


Home Missie  Interesses Fotosessies Marktplein Favorieten Disclaimer

▒▒▒ ▒▒▒
Ofschoon het "zwembad "Charlois" in de website vrij uitgebreid beschreven is, zijn er toch nog enkele ontbrekende schakels.
Dat het zwembad gesloten werd, weten wij. Maar ik heb b.v. niet kunnen achterhalen op welke datum het zwembad voor de laatste maal geopend was. Wanneer heeft het verenigingsbestuur besloten de activiteiten stop te zetten? Wanneer is de laatste bestuurvergadering geweest en wat is daar zoal besloten? De vereniging is kennelijk nooit formeel opgeheven. Wanneer werd voor de laatste maal een resultatenrekening opgemaakt en op welke wijze werd met het voor- dan wel nadelig saldo omgesprongen? Informatie bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken leverde weinig resultaat op.  Kortom, om tot een afronding te komen van dit stukje unieke Rotterdamse zwembadgeschiedenis moeten nog een paar vragen beantwoord worden  Via dit blog probeer ik de nog ontbrekende puzzelstukjes bijeen te krijgen.

   

"Weg van Huis" is, zoals de term al zegt, gereserveerd om onder toevoeging van enig fotomateriaal aandacht te besteden besteden aan uitstapjes, meerdaagse trips en vakanties.