Genealogie familie Klok
  

(Geactualiseerd d.d. 08-03-2023 door Modest Kampaan)

Inleiding
Bij de opbouw van deze kwartierstaat zijn zowel de tak van vaders- als moederszijde in aanmerking genomen. Niet alleen vaders- en moederszijde zijn weergegeven, maar ook de maternale stamreeks wordt thans mader onderzocht. Publicatie daarvan zal op een later tijdstip plaatsvinden. Dit laatste, omdat deze reeksen dikwijls ten onrechte buiten beschouwing worden gelaten.
Naarmate verder teruggegaan wordt in de historie, is niet altijd even duidelijk of het de Klok- dan wel de
Olleferstak betreft. Op grond hiervan is aan het begin van de vier stamreeksen een grafisch overzicht van de reeks gegeven. Aangezien de  stammen aan van zowel vaders-  als moederszijde door huwelijk samenvloeien tot Klok - Van der Heijden en Ollefers - Steenbeek, geef ik de stammen eerst vanaf de vierde generatie afzonderlijk weer.

Het verzamelen van data en namen op zich is, zoals bekend, een nogal tijdrovende bezigheid. Mocht iemand na lezing van deze site tot de conclusie komen, dat de informatie onvolledig of onjuist is, dan houd ik mij van harte aanbevolen. Hetzelfde geldt voor informatie of beeldmateriaal, dat een aanvulling zou betekenen op de hier besproken genealogieën.

Het email-adres
, waaronder ik bereikbaar ben, luidt
modest@kampaan.nl.

 

Genealogie /Stamreeks KlokIII
III
IV

V

VI

VII
VIII
IX
X
XI
Stamreeks
Paul KlokGeneratie 4 (overgrootouders Klok)

23 0013 Bril JL Klok

8 Jan Lambertus Klok (afb. 23), geboren op 25-11-1857 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1886 g004; akte nr. 14]. Jan is overleden op 07-10-1935 in Rotterdam, 77 jaar oud [bron: Rotterdam 1887 d036;akte nr. 2593].

Beroep:handelsreizigerJan trouwde (2), 54 jaar oud, op 03-07-1912 in Rotterdam [bron: BS] met Dorothea Fredrika von München (1866-1939), 46 jaar oud.

Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op 28-07-1880 in Rotterdam [bron: brief Loes] met de 20-jarige Pieternella Murk (zie 9 hieronder). Jan en Pieternella gingen op 17-07-1880 in Rotterdam in ondertrouw [bron: RN d.d. 19-07-1880].

9 Pieternella Murk, geboren op 06-05-1860 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1860 b105; akte nr. 1206]. Pieternella is overleden op 09-09-1911 in Rotterdam, 51 jaar oud [bron: Rotterdam 1911 f066; akte nr. 4110].


Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johan Lambertus Klok, geboren op 30-11-1880 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1880 e114; akte nr. 5413].
 Johan is overleden op 23-07-1910 in Nyemaba, 29 jaar oud.

Notitie bij Johan:
Van Johan was niet veel zo veel bekend.
Op een gezinskaart van het Rotterdams Archief is ambtshalve aangetekend dat hij aldaar omstreeks 1913 zou zijn overleden.
Bij nader onderzoek bleek
uit verschillende bronnen, waaronder archieven, dat hij op 12 mei 1900, op zijn 20e dus, in dienst van de N.A.H.V. (=Nieuwe Afrikaanse Handelsvennootschap) is getreden en naar Congo gegaan.
In de Personeelsboeken, kustpersoneel
wordt over de periode tot oktober 1904 wordt er verschillende malen over hem gerapporteerd. Na deze datum wordt er niets meer over hem gerapporteerd.

Uit onverwachte hoek kreeg vernaNyemba Overledenm ik echter dat op het Afrika Archief op het Ministerie van Buitenlandse zaken te Brussel het " erfenisdossier" gevonden was van ene Mr. Jean Lambert Klok. Hij zou op 23 juli 1910 in Nyemba zijn overleden en was als agent in dienst van de Compagnie du Kasaï. Dit bleek een voltreffer. "Mr. Jean" bleek inderdaad de verdwenen Johan Lambertus, die na 1904 kennelijk van werkgever was gewisseld.
Helaas konden in de personele registers van deze onderneming geen nadere gegevens over mijn oudoom gevonden worden.
Via de historicus Robert Wiggers kwam ik echter meer te weten.
Deze historicus deed onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse handel in Congo. Bovendien was hij nog op zoek naar familieleden van de duizenden andere Nederlanders die tussen 1857 en 1908 in Congo gewerkt hebben.
Van hem ontving ik ook gegevens over de begraafplaatsen van de NAHV.

Deze zijn gelegen te:
Ø  Banana,Banana Groot
is gelegen aan de monding van de Congo-rivier.
is gelegen aan de monding van de Congo-rivier. Hier lag de hoofdfactorij van de NAHV.
In de '80er jaren van de 20e eeuw stonden de oude gebouwen nog overeind. Daarnaast lag een marinebasis.
Gelet  op het politiek wat onrustige klimaat , was het toen niet verstandig om er op bezoek te gaan. Het is onbekend hoe het er nu is. Ook met een sophisticated tool als  Google Earth is de begraafplaats niet te zien.
Mogelijk is die inmiddels weggespoeld door de oceaan, die voortdurend land wegknaagt van de lan
dtong waarop Banana gelegen is.
Ø 
Kinshasa,
de centrale factorij voor de Boven Congo tot 1890.
de centrale factorij voor de Boven Congo tot 1890.
Deze begraafplaats, die gelegen is op het terrein van het presidentieel paleis,
bestond volgens pater Frans Bontinck, die indertijd in Kinshasa woonde en werkte, in 1994 nog.
Of dat nog steeds het geval is, is onbekend. De begraafplaats is, als die nog bestaat, alleen via heel goede connecties te bezoeken.

Ø  Brazzaville
de centrale factorij voor de Boven Congo vanaf 1891.Over deze begraafplaats is een artikel verschenen in een personeelsblad van Buitenlandse Zaken.
Alle graven zijn geïnventariseerd. J.L. Klok ligt er niet begraven.

Beroep:kantoorbediendeII. Karel Egbert Henri Klok, geboren op 21-09-1882 in Rotterdam. Karel is overleden op 25-03-1883 in Rotterdam, 6 maanden oud.

III. Petronella Johanna Catharina Klok, geboren op 14-02-1884 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1884 a133 ; akte nr. 787]. Petronella is overleden op 16-01-1976 in Heemstede, 91 jaar oud [bron: rouwkaart.]. Zij is gecremeerd op 20-01-1976 in Driehuis-Westerveld [bron: Rouwkaart].

Notitie bij overlijden van Petronella: De crematie vond plaats op dinsdag 20 jan. 1976 om 14.30 in het crematorium "Velsen".

Petronella ging in ondertrouw, 49 jaar oud, op 13-04-1933 in Haarlem [bron: Haarlems Dagblad d.d. 13-04-1933] met Jan Haar.

IV. Maria Aghata Klok, geboren op 19-10-1886 in Rotterdam. Maria is overleden op 06-08-1887 in Rotterdam, 9 maanden oud.

V. Paulus Charles Klok, geboren op 01-05-1888 in Rotterdam (zie 4).

VI. Charles Johan Klok, geboren op 15-06-1892 in Rotterdam. Charles is overleden op 24-02-1975 in Schiedam, 82 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Hij is gecremeerd op 27-02-1975 in Rotterdam [bron: Rouwkart].

Notitie bij overlijden van Charles: De crematie vond om 08.30 uur plaats in het crematorium Rotterdam-Zuid aan de Maeterlinckweg 101.

Beroep:kokCharles trouwde, 26 jaar oud, op 10-12-1918 in Vlissingen [bron: Aktenummer 185] met Cornelia Margaretha Beije, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 24-05-1893 in Vlissingen. Cornelia is overleden op 22-09-1979 in Katwijk aan Zee, 86 jaar oud. Zij is gecremeerd na 22-09-1979.

Notitie bij overlijden van Cornelia: In ziekenhuis "Overduin " begraven . In alle stilte gecremeerd.

VII. Catharina Geertruida Klok, geboren op 23-08-1894 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1894 g169v; akte nr. 4652]. Catharina is overleden op 20-12-1895 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1895 g152v ; akte nr. 4721].

VIII. Johanna Geertruida Klok, geboren op 21-10-1896 in Rotterdam. Johanna is overleden op 01-07-1986 in Velp (Gld), 89 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Zij is gecremeerd op 04-07-1986 in Dieren [bron: Rouwkaart].

Notitie bij overlijden van Johanna: Op vrijdag 4 juli 1986 om 11.30 uur werd een rouwdienst gehouden in de aula van "De Beukenhof", Rozendaalselaan 32 te Velp.

Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 03-09-1924 in Rotterdam met Willem Johannes le Grand, 36 jaar oud. Willem is geboren op 13-01-1888 in Amsterdam, zoon van Pieter le Grand en Wendelina Jacoba Gesina van der Most van Spijk. Willem is overleden op 04-02-1977 in Velp, 89 jaar oud. Hij is gecremeerd op 08-02-1977 in Dieren.

IX. Margaretha Louisa Klok, geboren op 22-06-1899 in Rotterdam. Margaretha is overleden op 17-02-1968 in Rotterdam, 68 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Zij is begraven op 22-02-1968 in Rotterdam [bron: Rouwkaart].

Notitie bij overlijden van Margaretha: Margaretha werd bijgezet in het familiegraf op de alg. Zuiderbegraafplaats om 12.00 uur.

Margaretha trouwde, 24 jaar oud, op 28-11-1923 in Rotterdam met Marten Boonstra, 24 jaar oud. Marten is geboren op 19-04-1899 in Rotterdam, zoon van Jacob Boonstra en Adriana Hoek. Marten is overleden op 03-07-1977 in Rotterdam, 78 jaar oud. Hij is begraven op 08-07-1977 in Rotterdam.

Notitie bij overlijden van Marten: De rouwdienst werd om 13.00 uur gehouden op vrijdag 8 juli 1977 in de Elf RankenAesopusplaats 2 te Rotterdam.
In aansluiting daarop vond op zijn verzoek de begrafenis plaats op de Zuiderbegraafplaats om circa 14.00 uur.

24 0035 Willem Ferdinand Klok 02

25 0085 Maria Boerdam

X. Willem Ferdinand Klok (afb. 24), geboren op 13-05-1902 in Rotterdam. Willem is overleden op 06-06-1982 in Noordwijk, 80 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1982 in Noordwijk [bron: Rouwkaart].

Notitie bij overlijden van Willem: De rouwdienst werd gehouden op woensdag 9 juni 1982 in de Grote Kerk aan de Voorstraat.
Aansluitend vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan Oude Zeeweg te Noordwijk om 15.00 uur.

Willem trouwde, 33 jaar oud, op 18-03-1936 in Rotterdam [bron: Biersteker Informatie] met Maria Boerdam (afb. 25), 30 jaar oud. Maria is geboren op 22-05-1905 in Rotterdam. Maria is overleden op 02-11-1990 in Noordwijk, 85 jaar oud [bron: Rouwkaart]. Zij is begraven op 07-11-1990 in Noordwijk [bron: Rouwkaart].

Notitie bij overlijden van Maria: De rouwdienst werd gehouden op 7 november 1990 om 11.00 uur in de kapel van het bejaardencentrum St. Jeroen.
Aansluitend vond de begrafenisplaats op de oude begraafplaats aan de Oude Zeeweg te Noordwijk om 12.00 uur.

 

Generatie 5 (betovergrootouders Klok)

16 Jan Klok, geboren op 20-10-1822 om 18:00 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1822 b156; akte nr. 2007]. Jan is overleden op 09-07-1866 in Rotterdam, 43 jaar oud [bron: Rotterdam 1866 d138v;akte nr. 2920].
Beroep:

Pakhuis in 1853 [bron: Burgerlijke stand]


 

 


Hij trouwde, 30 jaar oud, op 28-09-1853 in Rotterdam [bron: Akte Jaar 1853, nummer c22v] met de 25-jarige

17 Maria Eradus, geboren op 10-11-1827 in Hellevoetsluis [bron: Hellevoetsluis, 11-10-1827, akte 56]. Maria is overleden op 02-07-1866 in Rotterdam, 38 jaar oud [bron: Rotterdam 1866 d093;akte nr. 2743].

Beroep:

vanaf 1853

   

dienstbode

 

[bron: Burgerlijke stand]

Kinderen uit dit huwelijk:

0321 Cornelis Klok

I. Cornelis Klok (afb. 3

0), geboren op 15-03-1854 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1854 a196, akte nr. 778]. Cornelis is overleden op 08-02-1932 in Hoek van Holland, 77 jaar oud [bron: Hoek van Holland 1932 0002].

Notitie bij overlijden van Cornelis: Weduwnaar/weduwe Tetsje van Munster
Opmerkingen akte nr. 4; te voren wednr. van Mietje Berger, daarvoor van Lena Moehlenpage

Beroep:wagenmaker

 

[bron: Gezinskaart Gemeentearchief]

Cornelis:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-12-1878 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1878 g030 ; akte nr. 1202] met Lena Moehlenpage, 21 jaar oud. Lena is geboren op 09-05-1857 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1857 b179 ; akte nr. 1523]. Lena is overleden op 20-07-1883 in Rotterdam, 26 jaar oud [bron: Rotterdam 1883 c049; akte nr. 2672].

(2) trouwde, 30 jaar oud, op 23-07-1884 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1884 d059v; akte nr. 695] met Mietje Berger, 26 jaar oud. Mietje is geboren op 30-07-1857 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1897 n114 ; akte nr. 10449]. Mietje is overleden op 05-09-1910 in Rotterdam, 53 jaar oud [bron: Rotterdam 1910 f049v; akte nr. 3908].

Notitie bij overlijden van Mietje: eerder weduwe van Arie Johannes Berck

(3) trouwde, 60 jaar oud, op 15-04-1914 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1914 f41] met Tetsje van Munster, 58 jaar oud. Tetsje is geboren op 25-06-1855 in Haarlem [bron: Gem.arch. R’dam, gezinskaart Cornelis Klok, 06-04-2010]. Tetsje is overleden op 03-10-1921 in Rotterdam, 66 jaar oud.

II. Petronella Maria Klok, geboren op 14-12-1855 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1855 e172;akte nr. 3418]. Petronella is overleden op 01-05-1940 in Rotterdam, 84 jaar oud [bron: Gem. Archief Rotterdam 6-4-2010].

III. Jan Lambertus Klok, geboren op 25-11-1857 in Rotterdam (zie 8).

IV. Geertruida Susanna Klok, geboren op 10-01-1860 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1860 a034; akte nr. 130]. Geertruida is overleden op 21-02-1948 in Rotterdam, 88 jaar oud [bron: Gem. Archief Rotterdam 6-4-2010].

V. Maria Klok, geboren op 14-02-1862 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1862 a134v; akte nr. 522]. Maria is overleden op 22-04-1863 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1863 b192; akte nr. 1566].

Notitie bij overlijden van Maria: Leeftijd Maria Klok:1 jaar en 2 mnd

VI. Maria Klok, geboren op 27-06-1864 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1864 c145; akte nr. 2159]. Maria is overleden op 10-07-1941 in Rotterdam, 77 jaar oud [bron: Gem. Archief Rotterdam 6-4-2010].

Notitie bij overlijden van Maria: Begraven op Katholieke begraafplaats

Maria trouwde, 25 jaar oud, op 31-07-1889 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1889 e010v;akte nr. 780] met Adrianus Jan Hendrik van Deutekom, 26 jaar oud. Adrianus is geboren op 01-01-1863 in Amsterdam, zoon van Adrianus van Deutekom en Johanna Allegonda Catharina van Dam. Adrianus is overleden op 13-08-1948 in Rotterdam, 85 jaar oud [bron: Rotterdam 1904 f059v;akte nr. 4510].

Notitie bij overlijden van Adrianus: leeftijd 4 maanden

Beroep:machinist fabriek

 

[bron: GAR]

VII. Aagje Klok, geboren op 26-04-1866 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1866 b184; akte nr. 1521]. Aagje is overleden op 05-04-1945 in Rotterdam, 78 jaar oud.

Beroep:

tot 1898

   

dienstbode

 

[bron: Gemeentearchief Rotterdam]

Aagje trouwde, 32 jaar oud, op 02-11-1898 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1898 m4v/1960] met Simon van der Gaag, 40 jaar oud. Simon is geboren op 02-06-1858 in Overschie [bron: Overschie 1858 -49], zoon van Jacobus van der Gaag en Anna van der Helm.

Notitie bij de geboorte van Simon: Vader Jacobus van der Gaag
Moeder Anna van der Helm

Simon is overleden op 01-12-1919 in Rotterdam, 61 jaar oud [bron: Bron Rotterdam 1919 m036].

Notitie bij overlijden van Simon: Opmerkingen akte nr. 6390, eerder weduwnaar van Frederika Jacoba Zumker.

 

18 Karel Murk, geboren op 16-03-1824 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1824 a119v, akte nr. 580]. Karel is overleden op 25-02-1878 in Rotterdam, 53 jaar oud [bron: Rotterdam 1878 a141].

Notitie bij overlijden van Karel: akte nr. 788; levenloos uit de rivier de Maas opgehaald

Hij trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1847 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1847 a89v] met de 22-jarige

19 Pieternella Laven, geboren op 30-01-1825 in Rotterdam [bron: akte nr. 204]. Pieternella is overleden op 25-04-1905 in Rotterdam, 80 jaar oud [bron: Rotterdam 1905 d013; akte nr. 2042].


Kinderen uit dit huwelijk:

 

I. Catharina Johanna Murk, geboren op 18-08-1848 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1848 c034v ; akte nr. 2087]. Catharina is overleden op 15-02-1893 in Rotterdam, 44 jaar oud [bron: Rotterdam 1893 b106v; akte nr. 630]. Catharina trouwde, 27 jaar oud, op 16-08-1876 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1876 e018v; akte nr. 804] met Peter van Duijl.

II. Arie Murk, geboren op 06-08-1850 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1850 c065v; akte nr. 2035]. Arie is overleden op 08-10-1850 in Rotterdam, 2 maanden oud [bron: Rotterdam 1850 c154; akte nr. 2403].

III. Arie Roelof Murk, geboren op 14-09-1851 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1851 c158; akte nr. 2584]. Arie is overleden op 22-06-1926 in Delft, 74 jaar oud.

IV. Karel Murk, geboren op 15-02-1854 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1854 a117v ; akte nr. 463]. Karel is overleden op 17-02-1854 in Rotterdam, 2 dagen oud [bron: Rotterdam 1854 a121v ; akte nr. 474].

V. Karel Murk, geboren op 28-05-1855 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1855 b189 ; akte nr. 1699]. Karel is overleden op 20-03-1907 in Rotterdam, 51 jaar oud [bron: Rotterdam 1907 a143; akte nr. 1699].

VI. Roelof Murk, geboren op 27-01-1858 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1858 a077v ;akte nr. 302]. Roelof is overleden op 07-05-1859 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Rotterdam 1859 c040 ; akte nr. 1353].

VII. Pieternella Murk, geboren op 06-05-1860 in Rotterdam (zie 9).

VIII. Johanna Dirkje Murk, geboren op 21-03-1864 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1864 b066v ;akte nr. 1053]. Johanna is overleden op 15-08-1864 in Rotterdam, 4 maanden oud [bron: Rotterdam 1864 d009;akte nr. 2474].

 

Generatie 6 (oudouders Klok)

32 Cornelis Klok, geboren op 31-01-1759 in Katwijk aan Zee.

Notitie bij de geboorte van Cornelis: Geboortedatum vlgs gezinsblad 2169: 29-01-1758
bomschipper 1816, kapitein der koopvaardij in 1831

Cornelis is overleden op 08-02-1837 in Rotterdam, 78 jaar oud [bron: Rotterdam Akte Jaar 1837 Nummer a122].

Notitie bij overlijden van Cornelis: overledene was eerder weduwnaar van Agie Verthie

Cornelis is weduwnaar van Aagje Verheij (1757-1812), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op 10-08-1783 in Katwijk aan Zee.

Hij trouwde (2), 57 jaar oud, op 06-11-1816 in Rotterdam [bron: BS] met de 29-jarige Jannetje van Eek.

NOtities loopbaan van Cornelis :
De loopbaan van Cornelis BomschuitKlok was in aansluiting op zijn voorouders in Katwijk nauw met de zee verbonden.
Hij was gezagvoerder der koopvaardij.
Vanaf  1814 tot en met 1818 was hij gezagvoerder van het bomschip “Goede Hoop” en na 1818 komen wij hem tegen als kapitein van het kofschip “Christina”.
Nadere gegevens over hem zijn te vinden onder Piet’s Scheepsindex (www.scheepsindex.nl) en de Stichting Maritiem Historische DataKofschip (www.marhisdata.nl). Als vlagvoerend gezagvoerder was hij lid lid van het Zeemanscollege Rotterdam “Tot Nut der Zeevaart”. Zijn vlagnummer  was R27.
Zeemanscolleges waren verenigingen die  zorgden voor meer sociale zekerheid, ook voor de nabestaanden. Verder stond de vereniging haar leden met raad en daad bij, waarbij onder meer de omstandigheden in de zeevaart verbeterd werden. De leden betaalden jaarlijks een contributie. Bij ziekte en overlijden werd een bedrag uitgekeerd. Het vaargebied van Cornelis was de Noordzee tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
In het Notarieel Archief van Rotterdam d.d.  11 april 1818 wordt gemeld dat hij koopvaardijschipper was op De Goede Hoop054-318.
In het Jaarverslag 1837 van de Maatschappij College (Maritiem Museum, Rotterdam) is vermeld dat C. Klok in 1837 is overleden. In hetzelfde Jaarverslag staat bij de Rekening-Courant dat de weduwe C. Klok voor haar en haar drie kinderen een ondersteuning plus schoolgeld kreeg van f 219,46. In 1838 kreeg zij voor haar en twee kinderen een onderstand en schoolgeld van f 205,60, in 1839 en 1840 f 200,40 voor onderstand en schoolgeld. In 1841 was de onderstand  voor haar en haar 2 kinderen f 190,-. In 1849, 1851, 1855, 1858 en 1859  was er nog alleen steun voor haarzelf ad f 150,- per jaar.
I
n het Jaarverslag 1866 van het College staat vermeld dat zijn weduwe in 1866 is overleden.

33 Jannetje van Eek, geboren op 01-04-1787 in Rotterdam. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Maria van Eek (1768-1847) [zie 66,I] [zus]. Jannetje is overleden op 03-07-1866 in Rotterdam, 79 jaar oud.


Kinderen uit dit huwelijk:

I. Annetje Klok, geboren op 11-05-1817 in Rotterdam. Annetje is overleden op 14-11-1878 in Rotterdam, 61 jaar oud [bron: Rotterdam 1878 d143v; akte nr. 3895].

Notitie bij overlijden van Annetje: Was gehuwd.

Annetje trouwde, 24 jaar oud, op 30-06-1841 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1841 a181v] met Marinus Johannes Adriaan van Riel, 27 jaar oud. Marinus is geboren op 23-04-1814 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1814 b082v]. Marinus is overleden op 02-07-1858 in Rotterdam, 44 jaar oud [bron: BS Rotterdam, akte nr. 1816 (scan)].

II. Clasina Johanna Klok, geboren op 04-12-1818 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1818 b163; akte nr. 2047]. Clasina is overleden op 21-06-1831 in Rotterdam, 12 jaar oud [bron: Rotterdam 1831 a189v; akte nr. 1124].

Notitie bij overlijden van Clasina: Leeftijd: 11 jaar 6 mnd 17 dgn;
Naam overledene weergegeven als Johanna Klazina;
Moeder Jannetje van Eek weergegeven als Janse van Eck.

III. Jan Klok, geboren op 20-10-1822 in Rotterdam (zie 16).

IV. Cornelis Klok, geboren op 02-12-1826 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1828 b050;akte nr. 1784]. Cornelis is overleden op 20-09-1866 in Rotterdam, 39 jaar oud [bron: Rotterdam 1866 e198v; akte nr. 4078].

Notitie bij overlijden van Cornelis: Leeftijd: 39 jaar en 9 mnd

Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 16-07-1856 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1856 c029; akte nr. 443] met Cornelia Goverdina Johanna de Graaf, 30 jaar oud. Cornelia is geboren op 19-03-1826 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1826 a105; akte nr. 619]. Cornelia is overleden op 30-08-1859 in Rotterdam, 33 jaar oud [bron: Rotterdam 1859 d199v; akte nr. 2356].

V. Eli Wilhelmus Klok, geboren op 01-09-1828 in Rotterdam. Eli is overleden op 05-12-1873 in Rotterdam, 45 jaar oud [bron: Rotterdam 1873 f083v; akte nr. 4120.].

Notitie bij overlijden van Eli: Leeftijd: 44 jaar 3 maanden.

Eli trouwde, 26 jaar oud, op 13-06-1855 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1855 b86v] met Cornelia Oostdijck, ongeveer 40 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1815 in Fijnaart. Cornelia is overleden op 03-01-1887 in Rotterdam, ongeveer 72 jaar oud [bron: Rotterdam 1887 b011v; akte nr. 58].

Notitie bij overlijden van Cornelia: Overledene Cornelia Oostdijck , leeftijd 67 jaar
Vader Hendrik Leendertse Oostdijck
Moeder Adriana Willemse Vis

 

34 Lammert Eradus, geboren op 03-12-1795 in Leiden. Lammert is overleden op 15-06-1885 in Rotterdam, 89 jaar oud [bron: Rotterdam 1885 b190; akte nr. 2263].

Hij trouwde, 31 jaar oud, op 12-07-1827 in Hellevoetsluis [bron: BS Hellevoetsluis, akte nr. 12] met de 23-jarige

35 Pieternella Kapper, geboren op 12-01-1804 in Hellevoetsluis [bron: DTB Hellevoetsluis]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1804 [bron: DTB Hellevoetsluis. door IJzak Kapper]. Pieternella is overleden op 15-05-1860 in Hellevoetsluis, 56 jaar oud [bron: Overlijden Hellevoetsluis (1859-1866), aktenummer 49].
Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maria Eradus, geboren op 10-11-1827 in Hellevoetsluis (zie 17).

II. Geertruy Eradus, geboren op 17-09-1829 in Hellevoetsluis [bron: Hellevoetsluis, 17-09-1829, akte nr.57]. Geertruy is overleden op 17-12-1907 in Schiedam, 78 jaar oud [bron: BS Schiedam, akte 502].

III. Sara Eradus, geboren op 18-01-1833 in Hellevoetsluis [bron: BS Hellevoetsluis d.d. 18-01-1833; akte nr. 7]. Sara is overleden op 05-02-1894 in Rotterdam, 61 jaar oud.

IV. Dirk Eradus, geboren op 31-01-1835 in Hellevoetsluis [bron: BS Hellevoetsluis, 01-02-1835, aktenr. 8]. Dirk is overleden op 07-07-1917 in Nieuhoorn, 82 jaar oud.

 

36 Roelof Carel Murk. Hij is gedoopt op 22-11-1785 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers]. Bij de doop van Roelof was de volgende getuige aanwezig: Anna Alders. Roelof is overleden op 01-10-1832 in Rotterdam, 46 jaar oud [bron: Rotterdam 1832 b175v; akte nr. 2530].

Notitie bij overlijden van Roelof: Overledene Roelof Murck , leeftijd 48 jaar
Vader Karel Murck, Moeder Elizabeth Driesen, vader en moeder anders weergegeven.
Weduwnaar/weduwe Catharina Gulstrom

Beroep:zeeman

 

[bron: BS Rotterdam (scan)]

Hij trouwde, 37 jaar oud, op 04-06-1823 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1823 a152v (scan)] met de minstens 32-jarige

37 Catharina Gulstroom, geboren vóór 11-07-1790 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 11-07-1790 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 143]. Bij de doop van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Kiewit.

Notitie bij de geboorte van Catharina: Wonende Schiedamsendijk, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 143
Vader Sweerus Gulstroom
Moeder Gijsje Kiewit
Getuige Willemijntje Kiewit
Plaats Rotterdam
Datum doop 10-07-1785
Opmerkingen Zuiderkerk
Wonende buiten de Schiedamse Poort
Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 143

Catharina is overleden op 27-03-1828 in Rotterdam, minstens 37 jaar oud [bron: Rotterdam 1828 a101;akte nr. 596].

Notitie bij overlijden van Catharina: Overledene Catharina Gulstroom , leeftijd 38 jaar
Vader Zwerus Gulstroom
Moeder Gijsje Kiewiet
Echtgenoo/te Roelof Murk

Kinderen uit dit huwelijk:

I. n.n. Murk, geboren in Rotterdam. n.n. is overleden op 22-03-1828 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1828 a098 ;akte nr. 577].

Notitie bij overlijden van n.n.: Overledene n.n. Murk , leeftijd 0 jaar
Vader Roelof Murk
Moeder Catharina Gulstroom
Opmerkingen akte nr. 577; overledene: manlijk
Geboorteplaats Rotterdam
Bron Rotterdam 1828 a098, akte nr. 577

II. Karel Murk, geboren op 16-03-1824 in Rotterdam (zie 18).

III. Swerus Gijs Murk, geboren op 21-11-1825 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1825 b 138v ;akte nr. 2304].

Notitie bij de geboorte van Swerus: Kind Swerus Gijs Murk
Vader Roelof Murk
Moeder Catharina Gulstroom

Swerus trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1849 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1849 a179] met Adriana de Jong, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 19-09-1862 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1862 d050; akte nr. 668]. Adriana is geboren op 21-12-1821 in Schiedam [bron: BS Geboorte Schiedam, 22-12-1821, aktenummer 389]. Adriana is overleden op 10-10-1878 in Rotterdam, 56 jaar oud [bron: Rotterdam 1878 d076v;akte nr. 3523].

Notitie bij overlijden van Adriana: Overledene Adriana de Jong , leeftijd 56 jaar
Vader Gerrit de Jong
Moeder Petronella Johanna Pie
Gescheidene Swerus Gijs Murk

 

38 Arij Laven, geboren op 26-02-1787 in Colijnsplaat [bron: DTBL Colijnsplaat 5 (NG doopregister 1747-1788)]. Hij is gedoopt op 04-03-1787 in Colijnsplaat [bron: DTBL Colijnsplaat 5 (NG doopregister 1747-1788)]. Bij de doop van Arij waren de volgende getuigen aanwezig: Arij van Driellen en Cornelia Polderdijk.

Notitie bij de geboorte van Arij: Kerkelijke gezindte: Nederduits gereformeerd.

Arij is overleden op 27-04-1861 in Rotterdam, 74 jaar oud [bron: Rotterdam 1861 b126 ; akte nr. 1312].

Notitie bij overlijden van Arij: Als geboorteplaats wordt aangegeven Veere.
Leeftijd: 74 jaar en 2 maanden

Hij trouwde, 27 jaar oud, op 27-07-1814 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1814 b36v] met de 24-jarige

39 Dirkje Waarendorff. Zij is gedoopt op 24-01-1790 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd]. Bij de doop van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Dirkie Vis.

Notitie bij de geboorte van Dirkje: Gedoopt als: Dirkie Johannes Warendorff
Wonende in de Breestraat

Dirkje is overleden op 18-06-1868 in Rotterdam, 78 jaar oud [bron: Rotterdam 1868 c067; akte nr. 1804].

Notitie bij overlijden van Dirkje: aantekening bij overlijden: leeftijd 78 jaar en 5 mnd

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johanna Jacoba Laven, geboren op 02-08-1819 in Rotterdam [bron: Rotterdam Aktenummer: 1819.1415]. Johanna is overleden op 31-03-1892 in Rotterdam, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 1892.1566].

II. Pieternella Laven, geboren op 30-01-1825 in Rotterdam (zie 19).

 

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Cornelis Klok, geboren op 30-08-1716 in Katwijk aan Zee [bron: DTB Katwijk aan Zee]. Cornelis is overleden, 79 jaar oud. Hij is begraven op 02-09-1795 in Katwijk aan Zee.

Hij trouwde, 28 jaar oud, op 18-04-1745 in Katwijk aan Zee [bron: Gezin-ID F2170 Gezinsblad] met de 22-jarige

65 Annetje Jansdr Geiteman, geboren op 19-07-1722 in Katwijk aan Zee. Zij is gedoopt op 04-05-1721 in Katwijk aan Zee. Annetje is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 09-07-1795 in Katwijk aan Zee.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Kornelis Klok, geboren op 28-12-1745 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 28-12-1745 in Katwijkaan Zee.

II. Maartje Klok, geboren na 17-01-1749 in Katwijk aan Zee. Zij is gedoopt op 17-01-1749 in Katwijk aan Zee.

III. Marijtje Klok Klok, geboren op 17-01-1751 in Katwijk aan Zee.

IV. Neeltje Klok, geboren omstreeks 1753 in Katwijk aan Zee.

V. Maartje Klok, geboren vóór 01-08-1756 in Katwijk aan Zee. Zij is gedoopt op 01-08-1756 in Katwijk aan Zee.

VI. Cornelis Klok, geboren op 31-01-1759 in Katwijk aan Zee (zie 32).

VII. Klaas Klok, geboren vóór 21-09-1760 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 21-09-1760 in Katwijk aan Zee. Klaas is overleden op 25-04-1843 in Katwijk aan Zee, minstens 82 jaar oud.

Beroep:zeemanVIII. Claesje Klok, geboren omstreeks 1760 in Katwijk aan Zee.

IX. Maartje Klok, geboren vóór 14-11-1762 in Katwijk aan Zee. Zij is gedoopt op 14-11-1762 in Katwijk aan Zee. Maartje is overleden op 30-08-1832 in Katwijk aan Zee, minstens 69 jaar oud.

X. Jan Klok, geboren vóór 25-11-1764 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 25-11-1764 in Katwijk aan Zee.

 

66 Nicolaas van Eek. Hij is begraven op 10-05-1790 in Rotterdam [bron: DTB , begraven].

Hij trouwde op 21-07-1767 in Rotterdam [bron: DTB Trouwen Gereformeerd] met Jannetje Broekhoven. Nicolaas en Jannetje gingen op 05-07-1767 in Rotterdam in ondertrouw [bron: trouw Gereformeerd, DTB 1767]. Het kerkelijk huwelijk tussen Jannetje en Nicolaas vond plaats op 21-07-1767 in Rotterdam [bron: DTB, Trouw Gereformeerd].

67 Jannetje Broekhoven. Jannetje is overleden op 06-05-1799 in Rotterdam. Zij is begraven op 09-05-1799 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Begraven].

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maria van Eek. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Neeltje van Elst. Zij is gedoopt op 15-07-1768 in Rotterdam [bron: Rotterdam, DTB, gereformeerd, 1768]. Maria is overleden op 25-07-1847 in Rotterdam, 79 jaar oud [bron: Rotterdam, BS, aktenummer 1847.2217].

Getuige bij:geboorteaangifte Jannetje van Eek (1787-1866) [zie 33]

   

[zus]Maria trouwde, 26 jaar oud, op 12-05-1795 in Rotterdam [bron: Rotterdam, DTB, 1795] met Johannes van de Coevering, 28 jaar oud, nadat zij op 26-04-1795 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Rotterdam, DTB, 1795]. Hij is gedoopt op 14-09-1766 in Rotterdam [bron: Rotterdam, DTB, gereformeerd]. Johannes is overleden op 16-07-1833, 66 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Johannes: Leeftijd bij overlijden hij was toen 66 jaar oud. leeftijd 66 jaar, 10 mnd en 6 dagen

II. Nicolaas van Eek. Hij is gedoopt op 14-03-1779 in Rotterdam [bron: Rotterdam, DTP, gereformeerd]. Nicolaas is overleden [bron: Rotterdam, S , aktenummer 1822.1783, folio b109].

III. Jannetje van Eek, geboren op 01-04-1787 in Rotterdam (zie 33).

 

68 Lammert Eradus. Hij is gedoopt op 23-08-1769 in Leiden. Lammert is overleden op 29-04-1823 in Hellevoetsluis, 53 jaar oud.

Hij is de biologische vader van het kind van

69 Maria Bekman, geboren in 1770. Maria is overleden op 06-06-1824 in Hellevoetsluis, 53 of 54 jaar oud.

Kind van Lammert en Maria:

I. Lammert Eradus, geboren op 03-12-1795 in Leiden (zie 34).

 

 

70 IJzak Kapper, geboren op 03-09-1775 in Hellevoetsluis. IJzak is overleden op 08-09-1834 om 01:30 in Hellevoetsluis, 59 jaar oud [bron: Hellevoetsluis, BS Overlijden, 1834, aktenummer 89].

Beroep:Schoenmaker

 

[bron: Hellevoetsluis, BS Overlijden, 1834, aktenummer 89]

Hij is de biologische vader van kinderen van

71 Geertrui Alewijn, geboren in 1767 in Hellevoetsluis. Geertrui is overleden op 16-11-1826 in Hellevoetsluis, 58 of 59 jaar oud [bron: Hellevoetsluis, archief 89, inventaris­nummer 1207, 16-11-1826, aktenummer 133].


Kinderen van IJzak en Geertrui:

I. Pieternella Kapper, geboren op 12-01-1804 in Hellevoetsluis (zie 35).

II. Sara Kapper, geboren op 11-10-1805 in Hellevoetsluis [bron: Nederlands Hervormde > Hellevoetsluis > Dopen 1693-1812]. Sara is overleden op 21-12-1848 in Rotterdam, 43 jaar oud [bron: BS Rotterdam, overlijden, aktenummer 1848.3732]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-01-1848 [bron: BS Overlijden].

Beroep:dienstbode

 

[bron: trouwakte]

Sara trouwde, 26 jaar oud, op 23-02-1832 in Hellevoetsluis [bron: BS Hellevoetsluis, huwelijken, aktenummer 1] met Franciscus Dominicus Radeijs, 27 jaar oud. Franciscus is geboren op 10-09-1804 in ’s Gravenhage. Franciscus is overleden op 15-02-1851 in Rotterdam, 46 jaar oud.

Beroep:zeeman

 

[bron: trouwakte]

 

72 Carel Olsen Murk, geboren in Dragør, Danemarken. Hij is gedoopt op 19-11-1759 in Dragør. Carel is overleden na 1814, minstens 55 jaar oud.

Hij trouwde, 25 jaar oud, op 23-01-1785 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Trouw Luthers] met de 26-jarige

73 Elisabeth van der Driessen, geboren op 02-01-1759 in nb. Elisabeth is overleden op 29-07-1833 in Rotterdam, 74 jaar oud [bron: Rotterdam 1833 b216v; akte nr. 2784].

Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overledene Elizabeth Driessen , leeftijd 74 jaar, 6 mnd en 28 dagen;
Ouders: Vader Robbert Driessen, Moeder Pieternella Beek;
Weduwnaar/weduwe Carel Murk dit moet Carel Olsen Murk wel zijn.


Kinderen uit dit huwelijk:

I. Roelof Carel Murk, gedoopt op 22-11-1785 in Rotterdam (zie 36).

II. Marietje Murk. Bij de geboorteaangifte van Marietje waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Alders en Daniel Wignand Smoel. Zij is gedoopt op 19-01-1789 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers].

Notitie bij de geboorte van Marietje: Dopeling Marietje Murk
Vader Carel Murk ,Moeder Elizabeth Driessen; vader en moeder anders weeergegeven.

Marietje is overleden op 09-05-1814 in Rotterdam, 25 jaar oud [bron: Rotterdam 1814 c017v; akte nr. 1103].

Notitie bij overlijden van Marietje: Overledene Maria Murk , leeftijd 25 jaar
Mariet moet wel Maria zijn!
Vader Carel Murk ,Moeder Elizabeth Vries, vader en moeder anders weergegeven
Overlijdensakte vermeldt, dat Carl Olsen Murk, kapitein der koopvaardij, op een van zijn reizen was overleden.

III. Robbert Murk. Bij de geboorteaangifte van Robbert waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Alders en Daniel Smool. Hij is gedoopt op 10-01-1791 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers].

Notitie bij de geboorte van Robbert: Vader Carel Murk, Moeder Elizabeth Driessen;

Robbert is overleden, 58 jaar oud [bron: Rotterdam 1849 b028v; akte nr. 1098]. Hij is begraven op 12-04-1849 in Rotterdam.

Notitie bij overlijden van Robbert: Overledene Robbert Murk , leeftijd 58 jaar, 3 mnd en 6 dgn
Vader Carel Murk, Moeder Elizabeth Driessen; ouders anders weergegeven
Echtgenoo/te Maria Anna Lewis

Robbert trouwde, 43 jaar oud, op 19-02-1834 in Rotterdam [bron: Rotterdam 1834 a60] met Maria Anna Lewis, 33 jaar oud. Maria is geboren op 16-03-1800 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 323]. Zij is gedoopt op 23-03-1800 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 323].

Notitie bij de geboorte van Maria: Dopeling Maria Anna Lewis
Vader Richard Lewis, Moeder Yda Gooijaars; Wonende Cingel O 7

Maria is overleden op 09-10-1872 in Rotterdam, 72 jaar oud [bron: Rotterdam 1872 e086v; akte nr. 3381].

Notitie bij overlijden van Maria: Overledene Maria Anna Lewis , leeftijd 72 jaar en 7 mnd
Vader Richard Lewis, Moeder IJda Grijaars

IV. Joanna Murk, geboren op 30-08-1793 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers]. Bij de geboorteaangifte van Joanna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Alders en Daniel Smeel. Zij is gedoopt op 07-09-1793 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers].

Notitie bij de geboorte van Joanna: Vader Karel Murk, Moeder Elizabeth Driessen; vader en moeder ietwat anders vermeld.

Joanna is overleden op 12-05-1866 in Rotterdam, 72 jaar oud [bron: Rotterdam 1866 c060v;akte nr. 1865].

Notitie bij overlijden van Joanna: Overledene Johanna Murk , leeftijd 72 jaar en 8 mnd.
Vader Roelof Murk, Moeder Elisabeth Andriesse; vader en moeder anders vermeld.

V. Karolina Murk, geboren op 28-02-1799 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers]. Zij is gedoopt op 31-03-1799 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 28 Doop Luthers].

Notitie bij de geboorte van Karolina: Vader Karel Murk, Moeder Elizabeth Driessen; zowel vader als moeder worden anderszins vermeld.

 

 

74 Zwerus Gulstroom, geboren omstreeks 1746 in Carlskroon. Zwerus is overleden op 26-10-1826 in Rotterdam, ongeveer 80 jaar oud [bron: Gem. Arch. R’dam, akte nr. 1743].

Notitie bij overlijden van Zwerus: Gulstroom of Gulström

Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 28-04-1779 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 049] met de 26-jarige Gijsje Kiewit. Zwerus en Gijsje gingen op 11-04-1779 in Rotterdam in ondertrouw [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 049].

75 Gijsje Kiewit. Bij de geboorteaangifte van Gijsje waren de volgende getuigen aanwezig: Kaetie Weijnlant en Jan Weijnlant. Zij is gedoopt op 11-01-1753 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 262].

Notitie bij de geboorte van Gijsje: Wonende op den Schotzendijk

Gijsje is overleden op 20-01-1828 in Rotterdam, 75 jaar oud [bron: Rotterdam 1828 a025; akte nr. 139].

Notitie bij overlijden van Gijsje: Leeftijd: 75 jaar en 11 dgn


Kinderen uit dit huwelijk:

I. Jonas Gulstroom. Hij is gedoopt op 15-10-1780 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 143]. Bij de doop van Jonas waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Moran en Elisabet Wijnland.

Notitie bij de geboorte van Jonas: Ook wel Guldstroom genaamd

II. Dirk Gulstroom. Hij is gedoopt op 09-03-1783 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 143]. Bij de doop van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Moran en Elisabet Wijnland.

III. Willem Gulstroom. Hij is gedoopt op 19-04-1789 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 143]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Kiewit.

Notitie bij de geboorte van Willem: De doop vond plaats in de Zuiderkerk.

IV. Catharina Gulstroom, geboren vóór 11-07-1790 in Rotterdam (zie 37).

V. Gerardus Gulstroom, geboren op 05-09-1791 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 143]. Hij is gedoopt op 08-09-1791 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 143]. Bij de doop van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Kiewit.

 

76 Leendert (Janse) Laven, geboren omstreeks 1762 in Colijnsplaat. Leendert is overleden op 08-07-1825 in Colijnsplaat, ongeveer 63 jaar oud.

Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1784 in Colijnsplaat met de ongeveer 22-jarige

77 Pietermella van Driele, geboren omstreeks 1762 in Colijnsplaat. Pietermella is overleden op 08-07-1825 in Colijnsplaat, ongeveer 63 jaar oud.

Beroep:Baker, Bakerminne, kinderminneKind uit dit huwelijk:

I. Arij Laven, geboren op 26-02-1787 in Colijnsplaat (zie 38).

 

 

78 Johannes Jacobus Waarendorff.

Hij trouwde op 01-05-1781 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 170] met Johanna Vis. Johannes en Johanna gingen op 15-04-1781 in Rotterdam in ondertrouw [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 170].

79 Johanna Vis.

Kind uit dit huwelijk:

I. Dirkje Waarendorff, gedoopt op 24-01-1790 in Rotterdam (zie 39).


Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Kornelis Kornelisz Klok. Hij is gedoopt op 26-06-1689 in Katwijk aan Zee. Kornelis is overleden op 11-05-1778 in Katwijk aan Zee, 88 jaar oud. Hij is begraven op 11-05-1778 in Katwijk aan Zee.

Hij trouwde, 21 jaar oud, op 31-05-1711 in Rotterdam [bron: Ondertrouw, Gezinsblad F05829] met de 21-jarige

129 Maartje Claasdr van Duijkeren. Zij is gedoopt op 25-09-1689 in Katwijk aan Zee. Maartje is overleden, 69 jaar oud. Zij is begraven op 22-05-1759 in Katwijk aan Zee.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Annetje Klok, geboren vóór 01-01-1710 in Katwijk aan Zee. Zij is gedoopt op 01-01-1710 in Katwijk aan Zee.

II. Klaas Klok, geboren vóór 09-04-1713 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 09-04-1713 in Katwijk aan Zee. Klaas is overleden, minstens 80 jaar oud. Hij is begraven op 26-10-1793 in Katwijk aan Zee.

III. Jacob Klok, geboren vóór 16-12-1714 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 16-12-1714 in Rotterdam. Jacob is overleden, minstens 86 jaar oud. Hij is begraven op 02-06-1801 in Katwijk aan Zee.

IV. Maartje Klok, geboren vóór 13-02-1716 in Katwijk aan Zee. Zij is gedoopt op 13-02-1716 in Katwijk aan Zee.

V. Cornelis Klok, geboren op 30-08-1716 in Katwijk aan Zee (zie 64).

VI. Jaapje Klok, geboren vóór 17-08-1721 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 17-08-1721 in Katwijk aan Zee.

VII. Lammert Klok, geboren vóór 06-09-1722 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 06-09-1722 in Katwijk aan Zee. Lammert is overleden op 11-01-1794 in Katwijk aan Zee, minstens 71 jaar oud.

VIII. Klaas Klok, geboren op 30-04-1724 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 30-04-1724 in Katwijk aan Zee.

IX. Gijsbert Klok, geboren vóór 07-04-1726 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 07-04-1726 in Katwijk aan Zee. Gijsbert is overleden op 29-07-1799 in Katwijk aan Zee, minstens 73 jaar oud.

X. Gijsbert Klok, geboren vóór 30-05-1728 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 30-05-1728 in Katwijk aan Zee. Gijsbert is overleden op 29-07-1799 in Katwijk aan Zee, minstens 71 jaar oud.

XI. Frans Klok, geboren vóór 30-10-1729 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 30-10-1729 in Katwijk aan Zee.

XII. Mattie Klok, geboren vóór 02-03-1730 in Katwijk aan Zee. Zij is gedoopt op 02-03-1730 in Katwijk aan Zee.

 

 

136 Lammert (De Jonge) Eradus, geboren op 10-02-1739 in Leiden. Hij is gedoopt op 25-08-1739 in Leiden.

Hij trouwde, 30 jaar oud, op 10-02-1769 in Leiden [bron: Stamboom Eradus] met de 18-jarige

137 Suzanna Boeree, geboren op 13-01-1751 in Leiden. Suzanna is overleden op 08-12-1841 in :eiden, 90 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Lammert Eradus, gedoopt op 23-08-1769 in Leiden (zie 68).

 

 

140 Arij Kapper. Hij is gedoopt op 04-03-1742 in Hellevoetsluis. Arij is overleden op 29-04-1812 in Hellevoetsluis, 70 jaar oud [bron: Hellevoetsluis, BS Overlijden, 1812].

Hij trouwde, 24 jaar oud, op 06-06-1766 in Hellevoetsluis met

141 Burgje van Drongelen.
Kind uit dit huwelijk:

I. IJzak Kapper, geboren op 03-09-1775 in Hellevoetsluis (zie 70).

 

 

142 Isaac Alewijn. Hij is gedoopt op 03-10-1730 in Leiden [bron: DTB Nieuwe- of Marekerk Leiden, deel 262, periode 1714-`737]. Isaac trouwde (2), 41 jaar oud, op 12-07-1772 in Katwijk aan den Rijn, Katwijk, ZH met Grietje van der Mark (geb. 1744), 27 jaar oud.

Hij trouwde (1) in Leiden met Sara Klok (zie 143 hieronder). Isaac en Sara gingen op 25-11-1755 in Leiden in ondertrouw [bron: DTB Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-17950), Deel 40 periode 1751-1755].

143 Sara Klok. Zij is begraven in 03-1783 in Leiden [bron: DTB begraven, Leiden, Valke Bolwerk].

Kind uit dit huwelijk:

I. Geertrui Alewijn, geboren in 1767 in Hellevoetsluis (zie 71).

 

144 Ole Haagensen Mørch, geboren in 1716 in Christiana. Ole is overleden in 1772 in St Croix, 55 of 56 jaar oud.

Hij trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 27-08-1752 in Dragør, St. Magleby met de 24-jarige

145 Johanne Bertelsdatter. Zij is gedoopt op 25-07-1728 in Dragør. Johanne is overleden, 55 jaar oud. Zij is begraven op 29-08-1783 in Dragør.
Kind uit dit huwelijk:

I. Carel Olsen Murk, geboren in Dragør, Danemarken (zie 72).

 

 

146 Robbert van der Driessen. Robbert is overleden op 15-07-1797 in Rotterdam. Hij is begraven op 18-07-1797 in Rotterdam.

Hij is de biologische vader van het kind van

147 Pieternella Beek.
Kind van Robbert en Pieternella:

I. Elisabeth van der Driessen, geboren op 02-01-1759 in nb (zie 73).

 

150 Dirk Kiewit.

Hij trouwde op 03-11-1744 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 077] met Elisabet Weijnlant. Dirk en Elisabet gingen op 25-10-1744 in Rotterdam in ondertrouw [bron: DTB Rotterdam Trouw gereformeerd , index nummer 077].

151 Elisabet Weijnlant.
Kinderen uit dit huwelijk:

I. Gerrit Kiewit. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit kievit en Gijsje Snoek. Hij is gedoopt op 21-03-1745 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer].

Notitie bij de geboorte van Gerrit: Dopeling Gerrit Kievit
Vader Dirk Kievit
Moeder Elisabet Wijnlant
Getuige Gerrit Kievit
Gijsje Snoek
Plaats Rotterdam
Datum doop 21-03-1745
Wonende in de Oostindische gang in de Baan
Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 262

II. Gijsje Kiewit, gedoopt op 11-01-1753 in Rotterdam (zie 75).

III. Johannis Kiewit. Bij de geboorteaangifte van Johannis waren de volgende getuigen aanwezig: Jillis Kloos en Kaatie Weijland. Hij is gedoopt op 05-10-1755 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 262].

Notitie bij de geboorte van Johannis: Dopeling Johannis Kievit
Vader Dirk Kievit
Moeder Elisabet Wijnland
Getuige Kaatie Weijland
Jillis Kloos
Plaats Rotterdam
Datum doop 05-10-1755
Opmerkingen v.act.d. Kerkenr. 5 Mrt 1761.
Wonende op de Schiedamse Dijk
Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 262

IV. Willemijntie Kiewit. Bij de geboorteaangifte van Willemijntie waren de volgende getuigen aanwezig: Kaetie Weijnlant en Jacob weijnlant. Zij is gedoopt op 06-06-1758 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 262].

Notitie bij de geboorte van Willemijntie: Wonende op den Schotsen Dijk
Dopeling Willemijntie Kievit
Vader Dirk Kievit
Moeder Elisabet Wijnlant
Getuige Jacob Wijnlant
Caetie Wijnlant
Plaats Rotterdam
Datum doop 06-06-1758
Wonende op den Schotsen Dijk
Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 262

Willemijntie is overleden op 11-12-1817 in Rotterdam, 59 jaar oud [bron: Bron Rotterdam 1817 c202; akte nr. 2732].

Notitie bij overlijden van Willemijntie: Overledene Willemijntje Kievit , leeftijd 61 jaar
Vader Dirk Kievit
Moeder Elisabeth Weijlander
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 11-12-1817
Opmerkingen akte nr. 2732
Geboorteplaats Rotterdam
Bron Rotterdam 1817 c202


Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Cornelis Cornelisz Klok, geboren na 08-02-1654 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 08-02-1654 in Katwijk aan Zee. Cornelis is overleden op 21-10-1696 in Katwijk aan Zee, ten hoogste 42 jaar oud.

Hij trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, op 09-01-1682 in Katwijk aan Zee [bron: Gezinsblad F05843] met de ongeveer 28-jarige

257 Annetje Jacobsdr van Duijn, geboren omstreeks 1654 in Katwijk aan Zee. Annetje is overleden op 19-08-1726 in Katwijk aan Zee, ongeveer 72 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Weijntje Klok, geboren vóór 06-11-1685 in Katwijk aan Zee. Zij is gedoopt op 06-11-1685 in Katwijk aan Zee.

II. Lijsbeth Klok, geboren in 1685 in Katwijk aan Zee.

III. Kornelis Kornelisz Klok, gedoopt op 26-06-1689 in Katwijk aan Zee (zie 128).

IV. Lijsbeth Klok, geboren omstreeks 1696 in Katwijk aan Zee. Zij is gedoopt op 21-10-1696 in Katwijk aan Zee. Lijsbeth trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 06-05-1714 in Katwijk aan Zee met Cornelis de Jong, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1693.

 

258 Claes Gerritsz van Duijkeren.

Hij is de biologische vader van het kind van

259 Maartje Hooft.

Kind van Claes en Maartje:

I. Maartje Claasdr van Duijkeren, gedoopt op 25-09-1689 in Katwijk aan Zee (zie 129).

 

272 Lambert Eradus. Hij is gedoopt op 21-04-1716 in Leiden. Lambert is overleden op 01-06-1776 in Leiden-Papegaaien bolwerk, 60 jaar oud.

Kind van Lambert uit onbekende relatie:

I. Lammert (De Jonge) Eradus, geboren op 10-02-1739 in Leiden (zie 136).

 

285 Jacomijntje Pierot.

Kind van Jacomijntje uit onbekende relatie:

I. Isaac Alewijn, gedoopt op 03-10-1730 in Leiden (zie 142).

 

290 Bertel Herman Hansen, geboren in 1699 in Trelleborg. Bertel is overleden op 24-06-1729 in Dragør, 29 of 30 jaar oud.

Hij trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 26-01-1727 in Dragøt,kerk St Magleby met de 26-jarige

291 Kirsten Jensdatter. Zij is gedoopt op 08-04-1700 in Dragør. Kirsten is overleden, 75 jaar oud. Zij is begraven op 31-03-1776 in Dragör, kerkihof St. Magleby.

Kind uit dit huwelijk:

I. Johanne Bertelsdatter, gedoopt op 25-07-1728 in Dragør (zie 145).

 

Generatie 10 (stamouders)

512 Cornelis Dirkszoon Klok, geboren omstreeks 1625 in Katwijk aan Zee?. Cornelis is overleden omstreeks 1676 in Katwijk aan Zee, ongeveer 51 jaar oud.

Beroep:OostinjevaarderOostinjevaarder

 

[bron: Klok, Hermanus (22-6-1908) stamlijst-genealogie fam Klok

Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 03-11-1646 in Katwijk aan Zee [bron: Ondertrouw] met de ongeveer 24-jarige

513 Lijsbeth Dirckx, geboren omstreeks 1622 in Katwijk aan Zee. Lijsbeth is overleden na 18-03-1685 in Katwijk aan Zee, minstens 63 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:

I. Leuntge Klok, geboren vóór 18-10-1648 in Katwijk aan Zee. Zij is gedoopt op 18-10-1648 in Katwijk aan Zee.

II. Leuntge Klok, geboren vóór 07-11-1649 in Katwijk aan Zee. Zij is gedoopt op 07-11-1648 in Katwijk aan Zee.

III. Nelletge Klok, geboren vóór 05-02-1650 in Katwijk aan Zee. Zij is gedoopt op 05-02-1650 in Katwijk aan Zee.

IV. Dirck Klok, geboren vóór 20-10-1652 in Katwijk aan Zee. Hij is gedoopt op 20-10-1652 in Katwijk aan Zee.

V. Cornelis Cornelisz Klok, geboren na 08-02-1654 in Katwijk aan Zee (zie 256).

 

 

544 Barthelomeus Eradus, geboren in 1679 in Leiden. Barthelomeus is overleden op 28-07-1750 in Leiden-Bolwerk, 70 of 71 jaar oud.

Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 24-11-1714 in Leiden met de 33 of 34-jarige

545 Geertruijt Schoordijck, geboren in 1680 in Maastricht. Geertruijt is overleden op 12-09-1724 in Leiden, 43 of 44 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Lambert Eradus, gedoopt op 21-04-1716 in Leiden (zie 272).


Generatie 11 (stamgrootouders)

1024 Dirck Bastiaansz Klok, geboren omstreeks 1595 in Katwijk aan Zee. Dirck is overleden vóór 1647 in Katwijk aan Zee, ten hoogste 52 jaar oud. Dirck trouwde (2) met Aeltgen Lenaertsdr.. Dirck trouwde (3) met Leuntgen Lenaertsdr..

Hij trouwde (1) met

1025 Leuntgen Ariensdr Cloen, geboren omstreeks 1602 in Katwijk aan Zee. Leuntgen is overleden omstreeks 1626 in Katwijk aan Zee, ongeveer 24 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Cornelis Dirkszoon Klok, geboren omstreeks 1625 in Katwijk aan Zee? (zie 512).

 

1088 Lambert Eradus, geboren in 1648 in Leiden.

Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 05-12-1671 in Amsterdam met de 22-jarige

1089 Margriet Bergheijk, geboren op 04-12-1649 in Rhenen.

Kind uit dit huwelijk:

I. Barthelomeus Eradus, geboren in 1679 in Leiden (zie 544).

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2050 Adriaen Adriaensz (stierman tot Catwijc op See) Cloen.

Hij is de biologische vader van het kind van

2051 Elisabeth N.N..

Kind van Adriaen en Elisabeth:

I. Leuntgen Ariensdr Cloen, geboren omstreeks 1602 in Katwijk aan Zee (zie 1025).

 

2176 Le(o)nart Aratus, geboren in 1614 in Aken. Le(o)nart is overleden op 14-09-1678 in Amsterdam, 63 of 64 jaar oud. Le(o)nart trouwde (1), 27 of 28 jaar oud, in 1642 in Amsterdam [bron: Stamboom Eradus] met Hiltie Evertsdr..

Hij begon een relatie (2), 29 of 30 jaar oud, op 23-04-1644 in Amsterdam [bron: Stamboom Eradus] met de 23 of 24-jarige

2177 Trijen Jansdr, geboren in 1620.

Kind uit deze relatie:

I. Lambert Eradus, geboren in 1648 in Leiden (zie 1088).

   

 


Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 08-03-2023 22:20:00

 

///